ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-9.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-25.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-9.00
ที่ตั้ง : อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-34.00
ที่ตั้ง : เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-55.00
ที่ตั้ง : บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-89.6
ที่ตั้ง : สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-13.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-15.00
ที่ตั้ง : ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดกาฬสินธุ์ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์